Dom Kultury w Wyszkach

8 lutego, 2024

30 stycznia 2024 roku miało miejsce uroczyste otwarcie wirtualnej strzelnicy w GCBK w Wyszkach.

Strzelnica powstała w ramach konkursu ofert ogłoszonego przez Ministra Obrony Narodowej „Strzelnica w powiecie”. Została ulokowana w specjalnie przygotowanej sali na pierwszym piętrze gmachu GCBK.

Wirtualna strzelnica w tej placówce daje młodzieży szansę na naukę strzelania w komfortowych warunkach. Uczniowie pobliskich szkół oraz osoby dorosłe będą mogli realizować szkolenie strzeleckie.

Jest to strzelecki system szkolno-treningowy przeznaczony do doskonalenia umiejętności w zakresie bezpiecznego posługiwania się bronią (w tym manualnej jej obsługi), celowania z wykorzystaniem różnych rodzajów celowników, ćwiczeń w obserwacji (wykryciu i identyfikacji celów), prowadzenia celnego ognia z różnych postaw, na różnych odległościach, w tym do celów ruchomych ukazujących się przy zmiennych warunkach oświetleniowych i ograniczonej widoczności oraz wspólnego wykonywania zadań strzeleckich o różnym stopniu skomplikowania.

Strzelnica umożliwia jednoczesne szkolenie od 1 do 4 osób (każda wyposażona w pistolet lub karabinek), zależnie od rozmiaru wyświetlanego obrazu. Zakres trudności ćwiczeń może być stopniowany – od prostych strzelań statycznych do dynamicznych.

Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii laserowych można cieszyć się realistycznym symulatorem strzelania, bez konieczności korzystania z amunicji i broni palnej. Rozbudowane scenariusze oraz repliki broni z imitowanym odrzutem elektrycznym i efektem odrzutu tzw. blow back, dają poczucie korzystania z realnych egzemplarzy. Wirtualna strzelnica składa się z czterech stanowisk wyposażonych w projektor, bezprzewodowe moduły laserowe i przede wszystkim broń treningową zasilaną gazem – repliki broni ASG, karabinu i pistoletu z dwoma magazynkami. Oferowana technologia umożliwia dużą swobodę i bezpieczeństwo korzystania z systemu.

Od 1 lutego br. młodzież szkolna i organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz obronności państwa z powiatu bielskiego mogą nieodpłatnie korzystać z wirtualnej strzelnicy na potrzeby szkolenia. Udostępnienie obiektu odbywa się wg harmonogramu ustalonego przez zarządzającego strzelnicą. Więcej informacji pod nr tel.695 383 111